Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)06.07.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

06.07.2020

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat” złożyło w dniu 29 czerwca 2020 r. ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa pn. LEGOWISKO SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 2020, czyli ogólnopolski zlot Dorosłych Fanów Lego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1057) zwanej w dalszej części ustawą.

W związku z powyższym zamieszcza się uproszczoną ofertę, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. oraz na stronie www.gmina-sepolno.pl.

Uwagi do oferty można zgłaszać od dnia 7 lipca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Sępólnie Kraj. lub drogą elektroniczną na adres: so@gmina-sepolno.pl. na załączonym formularzu uwag (skan z podpisem).
Załączniki:

1.   Uproszczona oferta (12703kB) pdf
2.    Formularz uwag (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (6 lipca 2020)
Opublikował: Michał Otlewski (6 lipca 2020, 08:28:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 79