Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym13.08.2019

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

13.08.2019

Informujemy, że do oferty Stowarzyszenia „Duże Różowe Słońce”, złożonej zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) – stosując tryb uproszczony, na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Maluch w krainie muzyki klasycznej”, nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń. 

Oferent spełnił wszystkie przesłanki stosowania trybu uproszczonego, jakie wynikają z art. 19 a ust. 1, ust. 6 i ust. 7 ustawy. 

Zgodnie z cytowaną ustawą (art. 19 a ust. 3-5) uproszczona oferta została zamieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim, na stronie internetowej Gminy Sępólno Krajeńskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim. W terminie  od dnia 6 sierpnia 2019 r. do dnia 12 sierpnia 2019 r. żaden z podmiotów nie zgłosił uwag dotyczących powyższej oferty.


Zastępca Burmistrza Sępólna Krajeńskiego

Marek Zieńko

Załączniki :

Zarządzenie (767kB) pdf
Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń (305kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Beata Kozłowska (13 sierpnia 2019)
Opublikował: Administrator (13 sierpnia 2019, 14:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137