Strona główna   >  Aktualności

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

19.12.2018

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim, która  odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sępólnie Krajeńskim, ul. T. Kościuszki 11 w sali im. L. Prądzyńskiego.

Tematem sesji będzie: 
1. Uchwalenie budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok. 
2. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2019 rok.
3. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na 2019 rok.
4. Uchwały wg potrzeb.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej
inż. Franciszek Lesinski    Porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji:
a) stwierdzenie quorum,
b) przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim.
3. Sprawozdanie  Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z działalności w okresie  między sesjami,  w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie między sesjami.   
5. Składanie interpelacji i zapytań przez radnych.
6. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej  w Sępólnie Krajeńskim na 2019 rok.  
7. Przyjęcie planów pracy  Komisji Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim na  2019 rok
     a) Komisji Rewizyjnej,     
     b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
     c) Komisji Budżetu i Handlu,  
     d) Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Porządku Publicznego,
     e) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i  Zdrowia,
     f) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
     g) Komisji Statutowej i Pomocy Społecznej.
8. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sępólno Krajeńskie i Budżet Gminy Sępólno Krajeńskie na
    2019 rok: 
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno
    Krajeńskie,
b) uchwała Nr 14/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
    Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o  projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
    prognozy finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,  
c) opinia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dot. projektu uchwały Rady
    Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno
    Krajeńskie,
d) dyskusja,
e) podjęcie uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sępólno Krajeńskie,
f) przedstawienie projektu uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno  Krajeńskie na 
    2019 rok,
g) uchwała Nr 14/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
    Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r.  w  sprawie  opinii o  projekcie uchwały budżetowej Gminy
    Sępólno Krajeńskie na 2019 rok,
h) opinia Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim dot. projektu uchwały Rady
    Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy Sępólno Krajeńskie na 
    2019 r.  
i) opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Sępólnie Krajeńskim w sprawie 
   projektu budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok,
j) dyskusja,
k) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2019 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2018 rok,
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
    działki nr 69/6 obręb Piaseczno gmina Sępólno Krajeńskie,
c) bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
    gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, 
d) podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie zasiłków celowych na zakup posiłku lub 
    żywności dla osób wskazanych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” 
    na lata 2019-2023 przyjętym uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
    Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019, 
f) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sępólno Krajeńskie na lata 
   2019-2021, 
g) wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim do dokonywania 
    czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sępólnie 
    Krajeńskim,
h) przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących Zarządów Osiedli i
    Zarządów Osiedli  na kadencję 2019-2023.  
10. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania oraz informacje Przewodniczącego Rady o udzielonych
     odpowiedziach w formie pisemnej na interpelacje i zapytania 
zgłoszone  na  poprzedniej sesji.
11. Informacja o działaniach podjętych w okresie między sesjami w zakresie  problematyki 
      poruszanej na poprzedniej sesji RM w punkcie  „wolne  wnioski i informacje”.
12.  Wolne wnioski i informacje.
13.  Zakończenie sesji.

Projekty uchwał


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (19 grudnia 2018)
Opublikował: Administrator (19 grudnia 2018, 13:35:58)

Ostatnia zmiana: Administrator (21 grudnia 2018, 09:05:08)
Zmieniono: estetyka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 99

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij