Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 819) starsze aktualności »UROCZYSTA XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

03.08.2020

UROCZYSTA XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMInformacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowym

14.07.2020

Informacja w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie uproszczonym – pozakonkursowymInformacja

10.07.2020

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie w dniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tj. w dniu 12 lipca 2020r.Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)

06.07.2020

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057)ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

19.06.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERTINFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

16.06.2020

BURMISTRZ SĘPÓLNA KRAJENSKIEGO Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

16.06.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMBudowa obwodnic Sępólna i Kamienia wchodzi w kolejną fazę prac

02.06.2020

Budowa obwodnic Sępólna i Kamienia wchodzi w kolejną fazę pracKOMUNIKAT BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO

29.05.2020

KOMUNIKAT BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGOSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi - 2019 rok

29.05.2020

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Sępólno Krajeńskie z Organizacjami Pozarządowymi - 2019 rokOTWARTY KONKURS OFERT w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

25.05.2020

Burmistrz Sępólna Krajeńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Sępólno Krajeńskie w 2020 roku w zakresie pomocy społecznejZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

19.05.2020

ZAWIADOMIENIE O XX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

22.04.2020

ZAWIADOMIENIE O XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIMNagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie

15.04.2020

Można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Świętego Wawrzyńca – Patrona Gminy Sępólno Krajeńskie”.ROZSTRZYGNIECIE DRUGIEGO KONKURSU OFERT

31.03.2020

ROZSTRZYGNIECIE DRUGIEGO KONKURSU OFERTSzanowni Mieszkańcy

31.03.2020

Z uwagi na aktualną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i związane z tym trudności w zakresie dostarczania pism przez mieszkańców do tutejszego Urzędu Miejskiego w Sępólnie Krajeńskim wystawiono skrzynkęKomunikat - w sprawie zagrożenia epidemiologicznego

27.03.2020

Komunikat - w sprawie zagrożenia epidemiologicznegoKomunikaty dotyczące koronawirusie.

26.03.2020

Komunikaty dotyczące koronawirusie.Ograniczenia spowodowane zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusa

26.03.2020

Ograniczenia spowodowane zagrożeniem rozpowszechniania się koronawirusaSesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim odwołana.

24.03.2020

Sesja Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim odwołana.Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 819) starsze aktualności »